Přednádražní prostor terminálu Smržovka

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: MĚSTO SMRŽOVKA
Registrační číslo: CZ.1.13/1.2.00/06.00414
Zahájení projektu: 1. 4. 2009
Ukončení projektu: 31. 10. 2010
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Projekt přináší dopravní řešení přednádražního prostoru železniční stanice Smržovka hlavní nádraží a Smržovka dolní nádraží v návaznosti na budoucí úpravy kolejišť obou stanic. Současně byly zavedeny dvě nové autobusové linky a vybudováno zázemí pro jejich provoz, včetně bezbariérového přístupu. Linky slouží jako přípoj pro drážní dopravu, a tak rozšiřují síť infrastruktury hromadné dopravy v regionu. Součástí projektu byla také úprava příchozí cesty k hlavnímu nádraží a parkoviště u Zámečku, včetně vybudování bezbariérového přístupu do této budovy. Dále došlo k rekultivaci odpočinkových ploch, vyměnily se dvě autobusové zastávky a vznikla jedna nová.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 18 059 927,97 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 187 046,00 Kč
 
Celková částka: 21 246 974,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena