Modernizace vozového parku veřejné dopravy regionu

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.
Registrační číslo: CZ.1.14/1.3.00/14.02506
Zahájení projektu: 1. 1. 2012
Ukončení projektu: 31. 12. 2012
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Obsahem projektu je modernizace vozového parku veřejné autobusové dopravy společnosti ČSAD Autobusy České Budějovice a.s. prostřednictvím nákupu 10 nízkopodlažních minibusů splňujících emisní normu EURO 5 EEV.
Nové autobusy budou nasazeny (nahradí zastaralá vozidla) na linkách s nízkou frekvencí cestujících. Dojde tak ke sladění nižší frekvence cestujících na linkách s odpovídající (nižší) kapacitou vozidel.
Rozšíření vozového parku o moderní nízkopodlažní vozidla splňující současné požadavkyna komfort cestování ve veřejné dopravě včetně možnosti přepravy cestujících s omezenou schopností pohybu a orientace, splňující současnou emisní normu EURO 5 EEV, kapacitní, provozní a ekonomické nároky, je celospolečenským přínosem, neboť vede ke zvýšení konkurenceschopnosti veřejné autobusové dopravy.
Autobusy budou nasazeny na linky výhradně v rámci závazku veřejné služby, a to výhradně na území Jihočeského kraje. Je plánován roční proběh vozidel v rozsahu 45 000 km/vozidlo.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 461 776,33 Kč
Soukromé zdroje: 13 289 423,00 Kč
 
Celková částka: 20 751 199,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena