Veterinárně - zemědělské centrum Lanškroun

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: PARDUBICKÝ KRAJ
Registrační číslo: CZ.1.13/4.2.00/21.01119
Zahájení projektu: 1. 8. 2011
Ukončení projektu: 31. 5. 2012
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Bývalá konírna z konce 19. století a stáj ze 70. let minulého století v objektu Školního statku Lanškroun byly rekonstruovány na kombinovanou stáj a veterinární laboratoř. Nové moderně vybavené objekty slouží především žákům navštěvujícím obory agropodnikání a veterinářství. „Středoškolsky vzdělaní žáci potřebují znát nejnovější technologie, aby se v praxi dobře uplatnili. Získají dovednosti i pracovní návyky, které od nich budoucí zaměstnavatelé očekávají,“ ocenil hejtman Pardubického kraje záměr školy.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 13 008 264,59 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 295 576,00 Kč
 
Celková částka: 15 303 841,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena