Společenské a kulturní centrum v Chornicích

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Obec Chornice
Registrační číslo: CZ.1.13/2.3.00/10.00619
Zahájení projektu: 1. 9. 2009
Ukončení projektu: 28. 2. 2011
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Díky získané finanční podpoře byl v rámci společenského centra vytvořen víceúčelový sál pro konání různých kulturních, společenských a sportovních akcí. V objektu je nyní také klubovna pro místní aktivní spolky a zájmovou činnost obyvatel.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 12 417 738,69 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 191 364,00 Kč
 
Celková částka: 14 609 103,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena