Výtopna U Korýtka

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 10 ROP NUTS II Moravskoslezsko
Příjemce: Statutární město Ostrava
Registrační číslo: CZ.1.10/2.3.00/01.00485
Zahájení projektu: 26. 2. 2010
Ukončení projektu: 3. 6. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt se zabývá demolicí kotelny (bez 1.NP) - kotlů vč. příslušenství a části pro hygienu a zásobování v průmyslovém objektu bývalé výtopny "U Korýtka". Současně s kotli bude vybourána střešní konstrukce, protože není samonosná - kotle střechu přímo podepírají, nad objektem bude proto potřeba vybudovat novou provizorní střechu. Bouráním konstrukce dojde také k odkrytí střechy schodišťového bloku, proto po vybourání horní části schodišťového bloku bude provedeno zastřešení zbytku schodiště. Na fasádě bourané části objektu se nyní nachází kabel přípojky nízkého napětí (NN), který musí být před realizací projektu odstraněn, proto bude nezbytné objekt bývalé výtopny připojit novou přípojkou NN. V době udržitelnosti projektu předpokládá využití celého objektu bývalé výtopny a jeho nástavba - zřízení centrální spisovny v celém objektu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 069 840,79 Kč
Veřejné zdroje ČR: 718 206,00 Kč
 
Celková částka: 4 788 047,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena