Revitalizace městských lázní na galerijní objekt

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Registrační číslo: CZ.1.13/2.1.00/27.01139
Zahájení projektu: 1. 8. 2011
Ukončení projektu: 15. 9. 2013
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Cílem projektu je revitalizace objektu městských lázní dle požadavků kladených na moderní galerijní prostory, splňující požadavky na dlouhodobé i krátkodobé výstavy a doprovodné aktivity, které bude provozovat zejména partner projektu - Oblastní galerie v Liberci. Projekt sestává z rekonstrukce budovy městských lázní a novostavby přilehlého depozitáře. K hlavním výstupům projektu patří vytvoření prostor pro stálé expozice a proměnné výstavy, přizpůsobení prostor přehlednému a bezbariérovému pohybu mezi expozicemi, provozní zázemí galerie (pokladna, informace, šatny, kavárna, knihkupectví, toalety, dětský koutek, administrativní prostory, lektorské prostory, depozitář, ostraha, dílna, fotoateliér aj.) Realizace projektu se bude řídit respektem k jedinečné architektonické podobě objektu, zároveň však přináší nezbytné úpravy vyhovující současným nárokům na výstavní prostory, čímž splní mezinárodní standardy a umožní rozšíření nabídky kulturního vyžití obyvatel i návštěvníků Liberce.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 292 226 015,17 Kč
Veřejné zdroje ČR: 51 569 296,00 Kč
 
Celková částka: 343 795 311,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena