Revitalizace veřejných prostranství v obci Vysoká

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 12 ROP NUTS II Střední Morava
Příjemce: Městys Hustopeče nad Bečvou
Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/18.01086
Zahájení projektu: 2. 5. 2011
Ukončení projektu: 3. 6. 2011
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na revitalizaci veřejného prostranství v obci Vysoká. Projekt zahrnuje dva logické celky, vybudování chodníků a úprava přilehlých komunikací; revitalizace veřejné zeleně na veřejném prostranství na návsi a blízkém okolí. V současnosti se na veřejném prostranství na návsi nachází dva samostatné chodníky, které na sebe ani na jiné chodníky nijak nenavazují. Projekt tedy bude zahrnovat vybudování nových a rekonstrukci stávajících chodníků. Chodníky propojí jižní část obces návsía severní částí obce. Díky vybudování chodníků dojde ke zvýšení dopravní bezpečnosti v obci, jelikož se chodci budou pohybovat v celé obci po chodnících. Dalším celkem je revitalizace veřejného prostranství na návsi. Dojde ke komplexní úpravě a výsadbě veřejné zeleně, která zvýší kvalitu prostředí pro život občanů obce, vytvoří místo pro odpočinek i přirozené centrum pro scházení lidí. To bude navíc podpořeno instalací mobiliáře.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 788 086,37 Kč
Veřejné zdroje ČR: 492 015,00 Kč
 
Celková částka: 3 280 101,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena