Školní audio-vizuální centrum pro rozvoj komunikačních dovedností žáků v Sezemicích

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Základní škola Sezemice, okres Pardubice
Registrační číslo: CZ.1.13/2.3.00/10.00718
Zahájení projektu: 29. 6. 2009
Ukončení projektu: 30. 9. 2009
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Modernizací vybavení na základní škole se významně zlepšily podmínky pro rozvoj komunikačních dovedností žáků s využitím ICT v novém předmětu Komunikační dovednosti. Byla vybudována nová multimediální učebna vybavená moderní výpočetní a audio-vizuální (AV) technikou, pořízen byl také nový server pro ukládání, sdílení a archivaci pořízených AV záznamů výuky žáků. Dále byly instalovány interaktivní tabule s příslušenstvím, které je součástí technického a materiálního zabezpečení pro zavedení nového vyučovacího předmětu, a byly zakoupeny přístroje AV techniky pro záznamy řečnických výstupů žáků.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 430 422,77 Kč
Veřejné zdroje ČR: 252 426,00 Kč
 
Celková částka: 1 682 849,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena