"Revitalizace částí obce Pěnčín II - dětská a víceúčelová hřiště, parkové úpravy"

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: OBEC PĚNČÍN
Registrační číslo: CZ.1.13/2.3.00/10.00642
Zahájení projektu: 20. 7. 2009
Ukončení projektu: 20. 11. 2009
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt "Revitalizace částí obce Pěnčín II - dětská a víceúčelová hřiště, parkové úpravy" navazuje již uskutečněnou první etapu "Revitalizace centrální části obce Pěnčín". Druhá etapa projektu zahrnuje: rekonstrukce dětského hřiště MŠ Pěnčín, vybudování dětského hřiště Krásná včetně parkových úprav, vybudování dětského hřiště a rekonstrukce volejbalového hřiště Dolní Černá Studnice a vybudování dětského hřiště a rekonstrukce volejbalového hřiště Huť.
Cílem projektu je zkvalitnění infrastruktury pro volný čas ve vybraných částech obce Pěnčín.
Projekt zlepší občanskou vybavenost pro všechny věkové kategorie obyvatel od dětí až po aktivní seniory.
Projekt přispěje ke stabilizaci osídlení, jeho realizací dojde ke zkvalitnění služeb a občanské vybavenosti pro volnočasové aktivity.
Potřeba projektu vyplynula z průzkumu mezi obyvateli obce Pěnčín a jeho realizací budou splněny požadavky obyvatel na infrastrukturu pro volný čas. Na realizaci budou vyhlášena výběrová řízení.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 202 864,18 Kč
Veřejné zdroje ČR: 388 740,00 Kč
 
Celková částka: 2 591 604,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena