Modernizace dětského domova rodinného typu v Dolní Čermné

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: PARDUBICKÝ KRAJ
Registrační číslo: CZ.1.13/2.3.00/02.00264
Zahájení projektu: 3. 11. 2008
Ukončení projektu: 31. 1. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Modernizace dětského domova rodinného typu v Dolní Čermné přispěje k posílení integrace dětí ohrožených sociální exkluzí do běžné společnosti a k prevenci sociálně patologických jevů. V rámci projektu se vytvořily oddělené prostory pro jednotlivé rodinné skupiny a startovací bunňky pro děti starší 16 let.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 36 499 053,92 Kč
Veřejné zdroje ČR: 6 441 008,00 Kč
 
Celková částka: 42 940 062,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena