Rekonstrukce Sokolovny v Týně nad Vltavou

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU
Registrační číslo: CZ.1.14/2.2.00/02.00170
Zahájení projektu: 15. 2. 2008
Ukončení projektu: 31. 12. 2009
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Cílem projektu je vytvoření podmínek pro rozvoj sídelních funkcí města Týna nad Vltavou pro obyvatele města i jeho spádové oblasti znovuobnovením provozu a rekonstrukcí zchátralého objektu Sokolovny v Týně nad Vltavou na moderní multifunkční centrum, které bude sloužit nejen obyvatelům města, ale i širší spádové oblasti jako zázemí pro kulturní, společenské, sportovní a další volnočasové aktivity. Od uzavření Sokolovny pro veřejnost v roce 2002 ve sledované oblasti prakticky neexistuje objekt občanské vybavenosti, který by potřebné zázemí vytvářel a jednotlivé aktivity jsou provozovány v provizorních, většinou nevhodných nebo kapacitně nedostačujících prostorách a v omezené míře, nebo musely být přerušeny úplně. Součástí investice jsou zbývající stavební práce (3. etapa rekonstrukce objektu), technologie, vybavení a úpravy veřejného prostranství. Předkladatelem projektu je město Týn nad Vltavou, které je vlastníkem zchátralého objektu i pozemku, na kterém objekt stojí.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 46 811 726,97 Kč
Veřejné zdroje ČR: 8 260 892,00 Kč
 
Celková částka: 55 072 619,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena