Integrační centrum pro podporovaný život Domova na zámku Bystré

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: PARDUBICKÝ KRAJ
Registrační číslo: CZ.1.13/2.3.00/02.00358
Zahájení projektu: 23. 9. 2008
Ukončení projektu: 31. 10. 2009
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Kompletní rekonstrukcí původního nevyhovujícího objektu na zámku v Bystré vzniklo bezbariérové integrační centrum, které nabízí prostory pro samostatný život osmi klientům s mentálním i kombinovaným postižením. V objektu byly dále vybudovány terapeutické dílny, zácviková kavárna a přednášková společenská místnost.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 22 571 608,80 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 983 224,00 Kč
 
Celková částka: 26 554 833,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena