Revitalizace Havlíčkova náměstí

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: 16 OP Praha Konkurenceschopnost
Příjemce: Městská část Praha 3
Registrační číslo: CZ.2.16/2.1.00/20502
Zahájení projektu: 1. 11. 2013
Ukončení projektu: 14. 12. 2014
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Předmětem projektu je revitalizace významného náměstí MČ Prahy 3. V momentálně degradujícím prostoru budou obnoveny všechny funkce, související s veřejným prostorem, projekt celkově zvyšuje estetickou urbanistickou a užitnou hodnotu území. Obnoví sereprezentativní, komunitní a rekreační funkce náměstí, zvýší se ekologická a ekonomická hodnota, čistota, bezpečnost, funkčnost prostranství, sníží se prašnost a hlučnost v místě, prostor se bude snadněji udržovat. Celková výše investice do obnovy náměstí o rozloze 0,36 ha je 16.493.529.-Kč, čímž se zlepší každodenní využití prostoru pro širokou veřejnost - obyvatelstvo, zájmové organizace, podnikatelské subjekty, veřejnou i státní správu. Investorem je Městská část Praha 3, jež ve spolupráci sdlouhodobým partnerem Ateliérem zahradní a krajinářské architektury projekt precizuje od roku 2008, plánuje, řídí a bude efektivně realizovat ve smyslu trvalé udržitelnosti a to na základě zpracovaných průzkumů a schválené projektové dokumentace.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 11 243 398,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 992 064,00 Kč
 
Celková částka: 12 235 462,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena