Modernizace silnice II/322 - obchvat Chvaletic

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: PARDUBICKÝ KRAJ
Registrační číslo: CZ.1.13/1.1.00/01.00013
Zahájení projektu: 1. 7. 2008
Ukončení projektu: 30. 6. 2010
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Realizací projektu byl přeložen úsek silnice v délce 1,83 km, který prochází centrem města Chvaletice. Vysoká intenzita dopravy před realizací projektu zatěžovala obyvatele města hlukem a exhalacemi a takto vedená trasa a pohyb chodců byl důvodem zvýšeného nebezpečí pro účastníky silničního provozu. Nově navržená trasa je vedena v souběhu se železničním koridorem mimo zastavěné území. Ochranu obyvatel města před hlukem zajišťuje protihluková clona, pro chodce se vybudoval podchod k železniční zastávce ČD.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 162 784 395,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 28 726 656,00 Kč
 
Celková částka: 191 511 051,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena