III/28621 Víchová nad Jizerou

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Liberecký kraj
Registrační číslo: CZ.1.13/1.1.00/01.00024
Zahájení projektu: 19. 5. 2008
Ukončení projektu: 31. 12. 2008
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Vozovka je propojovací komunikací mezi silnicemi I/14 a III/286 20.  Díky rekonstrukci silnice došlo ke zkvalitní dopravní obslužnosti v oblasti Krkonoše - západ, jež patří k významným turistickým místům. Celková délka upravovaného úseku byla 4,871 metrů. Opravily se propusty a očistily nezpevněné krajnice. Novou silnici pokryl štěrkodrť a recyklát získaný v rámci stavby.  

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 15 177 088,02 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 678 308,00 Kč
 
Celková částka: 17 855 396,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena