Cyklostezka Žamberk - Líšnice

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Město Žamberk
Registrační číslo: CZ.1.13/1.2.00/06.00405
Zahájení projektu: 1. 2. 2009
Ukončení projektu: 31. 10. 2009
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Vybudovaná cyklostezka propojuje Žamberk s blízkou obcí Líšnice, tedy místa, mezi nimiž pravidelně cestuje velké množství obyvatel. Přínosem projektu je vznik mnohem bezpečnější trasy pro cyklisty oproti původní trase po nejvíce frekventované silnici na Orlicku. V rámci projektu byla vybudována cyklostezka o délce téměř 2 km a šířce 3 m, se dvěmi jednoduchými odpočívadly včetně nového dopravního značení. Projekt tak navázal na dlouhodobě budovanou síť cyklostezek v Pardubickém kraji. Cyklostezka byla slavnostně otevřena dne 24. 6. 2009.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 675 186,20 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 177 974,00 Kč
 
Celková částka: 7 853 160,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena