Slovácké centrum kultury a tradic - revitalizace jezuitské koleje

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Příjemce: MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Registrační číslo: CZ.1.12/3.2.00/17.00920
Zahájení projektu: 3. 1. 2011
Ukončení projektu: 31. 7. 2012
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Projekt "Slovácké centrum kultury a tradic - revitalizace jezuitské koleje" si klade za cíl vytvořit infrastrukturní podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. Významně rozšíří spektrum možností, které lákají návštěvníky a ovlivňují délku jejich setrvánív regionu.
Jezuitská kolej, která je předmětem revitalizace, se nachází přímo na náměstí Uherského Hradiště a je využívána minimálně (budova je v nevyhovujícím stavu).
Investiční fáze projektu umožní, aby zde byla vytvořena Galerie Joži Úprky, který byl mezinárodně významným výtvarníkem věnujícím se slováckému regionu.Rozsáhlá sbírka výtvarných děl se tak stane hlavní (nikoliv jedinou) atraktivitou nově vybudovaného centra. Další 2 expozice budou věnovány Uherskohradišťsku, jeho vývoji a současnosti. Koncepce všech expozic bude moderní, s důrazem na interaktivitu.
Součástí prostoru bude nově upravené nádvoří. To bude intenzivně využíváno při organizaci akcí.
Realizace: 2010 - 2011
Celkové náklady: 64 193 874.-
Dotace: 24 950 000,-

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 20 457 538,02 Kč
Veřejné zdroje ČR: 15 692 950,00 Kč
 
Celková částka: 36 150 488,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena