Dálnice D3, stavba 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 1 OP Doprava
Příjemce: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Registrační číslo: CZ.1.01/2.1.00/15.0512
Zahájení projektu: 23. 2. 2015
Ukončení projektu: 31. 12. 2015
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Předmětem projektu je výstavba dálnice D3 v úseku 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec. Jedná se o rozšíření stávající silnice I/3 na dálniční profil kategorie D 27,5/120 v délce 5,125 km. Součástí projektu je rovněž vybudování jedné mimoúrovňové křižovatky, tří dálničních mostů, několika protihlukových stěn a výstavba a rekonstrukce nadjezdů nad dálnicí. V rámci stavby budou dále realizovány přeložky a úpravy komunikací nižších tříd a polních cest, přeložky inženýrských sítí a rozsáhlé vegetačníúpravy podél nové dálnice. Trasa dálnice D3 v úseku 0308C je situována západně od města Veselí nad Lužnicí v prostoru jeho současného obchvatu. Začátek úpravy leží za MUK Veselí-sever, kde přímo navazuje na předcházející funkční celek, a vede směremk jihu, kde se u Horusického rybníka napojuje na stavbu 0309/I. Převážná část trasy vede mimo zastavěná území okolních obcí. Pouze malá část trasy je vedena po okraji zástavby, která je v těchto místech většinou průmyslová.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 49 444 108,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 29 844 060,00 Kč
 
Celková částka: 79 288 168,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena