Slavičín střed - revitalizace veřejného prostranství

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 12 ROP NUTS II Střední Morava
Příjemce: MĚSTO SLAVIČÍN
Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/20.01278
Zahájení projektu: 1. 6. 2011
Ukončení projektu: 29. 9. 2011
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt je zaměřena na fyzickou revitalizaci území v centru města Slavičín. Realizací projektu dojde k revitalizaci plochy před městským úřadem (MěÚ) Slavičín a v jeho okolí a dále v okolí Multifunkčního kulturního centra Slavičín (MKCS) stojícího nedaleko MěÚ také v centru města. Před MěÚ dojde k asanaci budovy č. p. 254, která je stavebně a architektonicky v nevyhovujícím stavu. Chodníky před MěÚ projdou rozsáhlou rekonstrukcí. Nové bude dispoziční řešení vstupního schodiště do budovy MěÚ a před MěÚ bude vytvořeno 30 parkovacích míst. Nově bude řešen také mobiliář, sadové úpravy a veřejné osvětlení. Součástí projektu jsou také úpravy parku v okolí MKCS, kde budou v rámci realizace projektu řešeny terénní a sadové úpravy, zpevněné plochy,mobiliář a venkovní osvětlení. Cílem projektu je v centru města vytvořit jednotný veřejný prostor přispívající k atraktivitě centra města a podporující volnočasové aktivity obyvatel jakožto cílové skupiny.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 685 575,25 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 599 925,00 Kč
 
Celková částka: 10 285 500,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena