DIGITÁLNÍ VĚK - DIGITÁLNÍ ŠKOLA - aneb CHCEME UČIT MODERNĚ

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 12 ROP NUTS II Střední Morava
Příjemce: Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/16.00881
Zahájení projektu: 1. 7. 2011
Ukončení projektu: 30. 9. 2011
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Obsahem našeho projektu je zrekonstruovat prostory školy na 3 ODBORNÉ učebny
1/ digitální ICT učebnu pro 30 žáků
2/ multimediální videokonferenční jazykovou učebnu pro 24 žáků
3/ digitální jazykovou učebnu pro 24 žáků
a zavést moderní technologie pro inovační výukové metody jazyků a ICT. K rekonstrukci využijeme volné prostory (místnosti) a kmenové učebny, které s nimi sousedí, celkem 3 volné a 3 kmenové učebny, kdy celkem vzniknou 3 nové odborné učebny se zázemím pro učitele v učebně. Škola doposud nemá žádné specializovaně upravené a vybavené odborné učebny jazyků. Má jen PC učebny s PC ve stáří 5-7 let a repasy.
Cílovými skupinami budou žáci. REALIZACÍ NAŠEHO PROJEKTU ZVÝŠÍME KOMFORT ŽÁKŮ A PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI. Chtěli bychom vybudovat nový model výukového materiálního zázemí vč. moderních technologií. Digitální jazykovou a multimediální videokonferenční učebnu nemá ve Zlínském kraji žádná základní škola.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 191 790,17 Kč
Veřejné zdroje ČR: 783 554,00 Kč
 
Celková částka: 3 975 344,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena