Revitalizace parků a veřejných ploch Univerzity Palackého v Olomouci

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 12 ROP NUTS II Střední Morava
Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
Registrační číslo: CZ.1.12/2.1.00/14.00663
Zahájení projektu: 15. 11. 2010
Ukončení projektu: 30. 9. 2011
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Cílem projektu je zlepšení kvality života v Olomouci prostřednictvím revitalizace parků a velmi cenné historické zeleně za budovami Křížkovského 8 až 14 v Olomouci. Prostory umístěné nad městskými hradbami se díky svojí historii a komorní atmosféře nepochybně stanou vyhledávaným místem pro vzdělávání, setkávání, zamyšlení, konání kulturních a společenských akcí, výstav, koncertů či jen pro odpočinek různých generací. V rámci polyfunkčního významu bude do areálu parků umožněn řízený přístup široké veřejnosti.
Cíle projektu bude dosaženo realizací klíčových aktivit projektu:
- Rekonstrukce komunikace pro pěší (2 971 tis. Kč)
- Rekonstrukce spojovacích schodišť, zábradlí a branek (1 809 tis. Kč)
- Rekonstrukce altánu (340 tis. Kč)
- Sadovéa parkové úpravy (3 225 tis. Kč)
- Vybudování a instalace osvětlení (305 tis. Kč)
- Nákup a umístění mobiliáře (807 tis. Kč)
- Slavnostní otevření nově zrevitalizovaných parků a veřejných ploch
(ostatní náklady: 540 tis. Kč)

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 433 661,56 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 488 293,00 Kč
 
Celková částka: 9 921 955,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena