Základní škola Mikulovice - Škola 21. století

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 12 ROP NUTS II Střední Morava
Příjemce: Základní škola Mikulovice
Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/03.00389
Zahájení projektu: 1. 12. 2008
Ukončení projektu: 30. 4. 2009
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Primárním cílem projektu je zvýšení ekonomické vyspělosti, zlepšení konkurenceschopnosti regionu a životní úrovně jeho obyvatel. Specifickým cílem akce je zlepšení kvality života v regionu soudržnosti Střední Morava, zvýšení atraktivity obce Mikulovice a místní Základní školy Mikulovice. V rámci projektu je podporovány podmínky pro modernizaci vybavení škol tak, aby odpovídaly požadavkům na poskytování vzdělávání pro potřeby trhu práce a využívání moderních technologií.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 125 064,25 Kč
Veřejné zdroje ČR: 198 540,00 Kč
 
Celková částka: 1 323 604,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena