Revitalizace objektů 14. a 15. bývalého areálu firmy Baťa

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Příjemce: Zlínský kraj
Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/22.01336
Zahájení projektu: 5. 9. 2011
Ukončení projektu: 26. 9. 2013
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt zajistil (společně s projektem "Revitalizace návazné infrastruktury a parteru objektů 14. a 15.)" naplnění "Konceptu řešení revitalizace části bývalého areálu firmy Baťa".
Byla řešena rekonstrukce a nové využití budov 14. a 15. Revitalizované prostředí jednak podpořilo celkové zvýšení atraktivity centrální části Zlína, tak vytvořilo prostor pro umístění a rozvoj aktivit významných kulturních institucí Zlínského kraje - Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, Krajské galerie výtvarnéhoumění ve Zlíně a Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Reportáž o projektu si můžete přečíst na webu Deníku zde


Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 486 704 049,98 Kč
Veřejné zdroje ČR: 85 888 950,00 Kč
 
Celková částka: 572 593 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena