Rekonstrukce a rozvoj Základní umělecké školy Jihlava

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: Statutární město Jihlava
Registrační číslo: CZ.1.11/3.1.00/22.01260
Zahájení projektu: 3. 10. 2011
Ukončení projektu: 8. 3. 2013
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Realizace projektu je zaměřena na výstavbu a technické zhodnocení Základní umělecké školy Jihlava, které budou využity ke zvýšení kvality a inovativnosti poskytované výuky. Stavební úpravy budou zahrnovat celkovou rekonstrukci interiéru a exteriéru dvou budov školy, její přístavbu, půdní vestavbu, využití sklepních prostor a úpravy přilehlého dvora.
Předmětem projektu je rekonstrukce a zkapacitnění budov na Masarykově náměstí 15 a 16 v Jihlavě, které slouží jako zázemí výše uvedené školy. Základní umělecká škola Jihlava je zařazena do sítě škol ČR a patří k největším v kraji Vysočina. Tato instituce s dlouhodobou tradicí vzdělává děti a mládež ve čtyřech uměleckých oborech.
V rámci projektu bude vytvořeno 2,5 nových pracovních míst.
Základní umělecká škola Jihlava je příspěvkovou organizací statutárního města Jihlavy od roku 2009, kdy byla převedena zřizovatelská funkce z kraje Vysočina.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 56 235 565,82 Kč
Veřejné zdroje ČR: 9 923 923,00 Kč
 
Celková částka: 66 159 489,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena