Nemocnice Břeclav - zdravotnické přístroje pro RDG oddělení

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.1.11/3.4.00/01.00056
Zahájení projektu: 1. 3. 2009
Ukončení projektu: 30. 5. 2009
Téma projektu: Modernizace veřejné správy

Informace o projektu

Hl. důvodem realizace projektu výměny části diagnostické a přístrojové techniky na oddělení RDG břeclavské nemocnice je její zastaralý a technicky nevyhovující stav s častými výpadky provozu. Přístroje jsou používány od roku1992.
Z hlediska obnovypřístrojového vybavení nemocnice počítá s výměnou nejvíce poruchových, nejdéle používaných a pro provoz nemocnice nevyhnutných souborů zařízení:
- víceúčelový skiagrafický systém s min. jedním plochým detektorem pro standardní skiagrafické aplikace
- všestranný CR systém pro vysoce kvalitní digitální radiografii včetně CR stimulačních fosforových zobrazovacích desek a kazet.
- celotělový multislice CT přístroj se skenováním min32 vrstev při jedné otáčce umožňující diagnostiku v plném rozsahu současných moderních metod, 1 pracovní stanice na zobrazování a popis CT obrazů, vysokotlaký injektor.
Cílem projektu je zkvalitnění péče o pacienty z hlediska diagnostického, urychlení přenosu informací mezi pracovišti RTG a odbornými pracovišti.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 25 263 546,53 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 458 272,00 Kč
 
Celková částka: 29 721 819,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena