Chráněné bydlení Krajánek

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 10 ROP NUTS II Moravskoslezsko
Příjemce: Moravskoslezský kraj
Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/01.00011
Zahájení projektu: 27. 2. 2009
Ukončení projektu: 31. 3. 2010
Téma projektu: Modernizace veřejné správy

Informace o projektu

V současné době žije mnoho lidí s mentálním postižením ve velkých pobytových zařízeních - domovech pro osoby se zdravotním postižením (dle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) nebo domovech se zvláštním režimem (dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů), které se dříve nazývaly ústavy sociální péče. Většina z nich však byla do těchto zařízení umístěna pouze z důvodu neexistující sítě dalších služeb, především terénního charakteru.
To je případ i současných klientů p.o. Krajánek. Obecným cílem projektu Chráněného bydlení Krajánek je zajištění možnosti chráněného bydlení ve zrekonstruovaném objektu bývalé nemocniční budovy pro maximálně jedenáct osob z cílové skupiny lidí s mentálním postižením.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 11 351 774,74 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 003 254,00 Kč
 
Celková částka: 13 355 029,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena