Územní studie krajiny správního obvodu ORP Znojmo

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Znojmo
Registrační číslo: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0002811
Zahájení projektu: 9. 11. 2016
Ukončení projektu: 31. 5. 2018
Téma projektu: Modernizace veřejné správy

Informace o projektu

Cílem pořízení územní studie krajiny ORP Znojmo je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování. Realizace projektu je rozdělena do 2 etap: 1. etapa? I. dílčí plnění - vyhotovení doplňujících průzkumů a rozborů, II. dílčí plnění - zpracování návrhu územní studie k projednání s představiteli samosprávy, III. dílčí plnění - zpracování konečného návrhu územní studie.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 977 940,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 878 460,00 Kč
 
Celková částka: 5 856 400,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena