Úprava Informačního systému ODok

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: ÚŘAD VLÁDY ČR
Registrační číslo: CZ.1.06/1.1.00/07.06411
Zahájení projektu: 1. 4. 2010
Ukončení projektu: 31. 8. 2013
Téma projektu: Modernizace veřejné správy

Informace o projektu

Hlavními důvody pro realizaci projektu jsou: (1) zvýšení technické efektivity legislativního procesu, podpora procesu přípravy materiálů pro jednání vlády a distribuce projednaných materiálů, formalizace a zprůhlednění relevantních procesů a (2) usnadnění práce PSP ČR a Senátu ČR předáváním dokumentů vlády v elektronické podobě.
S ohledem na výše uvedené je nezbytné doplnit existující pravidla a vytvořit ucelenou soustavu standardů, pravidel, metod, pracovních postupů a prostředků automatizované podpory oběhu, prezentace a publikace dokumentů se zaměřením na dokumenty ústředních orgánů státní správy a parlamentu a implementovat tuto soustavu s využitím autority vlády a s pomocí prostředků moderních informačních technologií.
Projekt vytvořínové služby a technické prostředky a zmodernizuje stávající systém ODok tak, aby došlo k dosažení stanovených cílů a zároveň nebylo ohrožena úroveň poskytováných služeb.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 27 461 190,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 846 100,00 Kč
 
Celková částka: 32 307 290,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena