Nemocnice Břeclav - mezioborová jednotka intenzivní péče - 1.np, pavilon F

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.1.11/3.4.00/02.00872
Zahájení projektu: 7. 2. 2011
Ukončení projektu: 29. 2. 2012
Téma projektu: Modernizace veřejné správy

Informace o projektu

Oddělení mezioborové JIP bude vybudováno v 1.NP pavilonu F s plánovanou kapacitou 22 lůžek. Pokoje jsou navrženy jedno až třílůžkové a jsou tvořeny uzavřenými průhlednými boxy se zasouvacími dveřmi. Mezioborová JIP je rozdělena na tři vzájemně propojené úseky a to: kardiologická 6ti lůžková JIP s jedním lůžkem akutní dialýzy, 6ti lůžková neurologická JIP a 9ti lůžková metabolická JIP. Každá sekce má vlastní stanoviště sester a lékařů s možností budoucího vzájemného propojení centrál pro sledování pacientů.Speciální vyšetřovna, umístěná do centra dispozice, bude sloužit méně náročným zákrokům na pacientech celého oddělení. Vážnější zákroky budou prováděny na operačních sálech, které jsou v blízkosti JIP. K hygieně imobilních pacientů budou sloužit koupelny s potřebným vybavením. Technologické vybavení a vybavení pracovišť lékařskou technikou bude odpovídat současné legislativě a požadavkům kladeným zdravotními pojišťovnami.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 22 166 130,62 Kč
Veřejné zdroje ČR: 25 476 423,00 Kč
 
Celková částka: 47 642 554,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena