Multifunkční velkoprostorové odborné učebny - gastrocentra

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 10 ROP NUTS II Moravskoslezsko
Příjemce: Moravskoslezský kraj
Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/19.01195
Zahájení projektu: 1. 3. 2013
Ukončení projektu: 31. 3. 2014
Téma projektu: Modernizace veřejné správy

Informace o projektu

Projekt reaguje na nedostatečnou situaci v oblasti výuky gastronomických oborů na šesti vybraných SŠ v MSK, kde je plánováno v každé z těchto škol vybudovat oborové centrum praktické přípravy. Každá ze škol je umístěna v jednom okrese kraje jako jeho spádové centrum odborného vzdělávání v těchto oborech. Hlavním cílem pořízení nového vybavení je modernizace výuky a metod vzdělávání a vytvoření kvalitního zázemí pro výuku gastrooborů a výpočetní techniky, které budou reálně simulovat pracovního prostředí. Neméně důležitým cílem projektu je zlepšením materiálního vybavení jednotlivých škol přispět k zatraktivnění gastronomických oborů (jejich lepší adaptaci na moderní metody výuky a praxe) a díky tomu v Moravskoslezském kraji zvýšit počet zájemců o vzdělání v těchto oborech. Zvýšením počtu zájemců o tyto obory zajistit v následujících letech i zvýšení počtu absolventů, kteří díky kvalitní odborné připravenosti vytvoří kvalitní nabídku pracovníků v oboru gastronomie.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 781 405,21 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 196 718,00 Kč
 
Celková částka: 7 978 123,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena