Moderní a efektivně řízená obec Dolní Břežany

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: 4 OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Příjemce: Obec Dolní Břežany
Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00005
Zahájení projektu: 1. 1. 2013
Ukončení projektu: 30. 6. 2015
Téma projektu: Modernizace veřejné správy

Informace o projektu

Projekt si klade za hlavní cíle moderní a efektivní řízení obce, dlouhodobý rozvoj obce a zkvalitnění služeb pro občany. Nastavení projektu vychází z podrobné analýzy situace a ze specifik obce. Obec Dolní Břežany je dynamicky se rozvíjející obec s rostoucím počtem obyvatel a ekonomických subjektů. Obec realizuje mnoho investičních akcí a projektů financovaných ze SF EU. V Dolních Břežanech vzniknou do roku 2015 dvě výzkumná pracoviště s mezinárodním dopadem. To vše s sebou přináší velké požadavky na management obce, zaměstnance obecního úřadu a zastupitele. Projekt se snaží řešit komplexně potřeby obce a cílové skupiny. Projekt má 5 aktivit. První aktivitou je zavedení systému procesního řízení s cílem optimalizovat strukturu a zvýšit efektivnost úřadu. Druhou aktivitou je zavedení systému strategického plánování. S tou souvisí vypracování strategického plánu rozvoje obce na období 2014 - 2020 a implementace ročních akčních plánů. Třetí aktivita je zaměřena na zkvalitnění oboustrannékomunikace s občany. Pro tyto aktivity bude zřízena pozice metodika, který bude dohlížet na přípravu opatření, jejich implementaci a vyhodnocení. Efekt těchto opatření bude maximální jen při zapojení zaměstnanců úřadu a zastupitelů a při jejich motivaci se dále vzdělávat. Další vzdělávání této cílové skupiny je součástí aktivity č.4. Poslední aktivita spočívá v řízení, koordinaci a hodnocení projektu. Žadatel má zkušenosti s realizací evropských projektů. Má zajištěno spolufinancování projektu ve výši 15 % rozpočtu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 874 059,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 330 716,00 Kč
 
Celková částka: 2 204 775,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena