Centrum přírodovědného vzdělávání

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické Valtice
Registrační číslo: CZ.1.11/3.4.00/42.01620
Zahájení projektu: 1. 4. 2015
Ukončení projektu: 30. 9. 2015
Téma projektu: Modernizace veřejné správy

Informace o projektu

Předmětem projektu je vybudování střediska pro odbornou výuku v SOŠ vinařské a SOU zahradnickém ve Valticích, díky které dojde k vytvoření moderního prostředí pro poskytování praktické výuky a ke zkvalitnění odborné výuky. V současné době nedisponuje škola dostatečnými kapacitami v oblasti praktického vzdělávání a odborná výuka neodpovídá aktuálním nárokům na dovednosti absolventů při vstupu na trh práce. Praktická výuka s využitím moderních technologií je pro studenty nezbytná pro jejich úspěšné uplatnění v praxi. Realizací projektu dojde k obnově skleníků a vybudování laboratoří pro vinohradnické a zahradnické obory. V rámci projektu dojde také k nákupu technického vybavení laboratoří a traktoru se sklízečem a balíkovačem réví. Díky realizaci projektu dojde k využití teoretických poznatků v praxi a k zatraktivnění výuky. Výstupy projektu budou využity studenty oboru vinohradnictví, agropodnikání a prodavačka květin SOŠ a SOU Valtice, která je svého druhu jediná na Jižní Moravě.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 312 733,00 Kč
 
Celková částka: 8 312 733,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena