II/379 Lipůvka - Blansko, most 379-023

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Registrační číslo: CZ.1.11/1.1.00/02.00868
Zahájení projektu: 5. 11. 2008
Ukončení projektu: 30. 9. 2009
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předmětem akce je rekonstrukce silničního mostu ev.č. 379-023 přes řeku Svitavu na tahu krajského významu - silnici II/379. Součástí rekonstrukce je i úprava komunikace II/379 na předmostí.
V rámci projektu se provede rekonstrukce mostu, který již svým stářím a vlivem provozu vykazuje značné poškození a nevyhovuje z hlediska přenášení zátěží od vozidel.
Projekt se zaměřuje především na dopravně-technické parametry komunikace a na negativní dopady této komunikace na životní prostředí.
Základním smyslem projektu je zkvalitnění života obyvatel žijících v obcích na trase silnice II/379 a blízkém okolí a snížení dopadů na životní prostředí.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 25 632 684,86 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 523 414,00 Kč
 
Celková částka: 30 156 099,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena