Parkovací dům pro kola, Třinec

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Třinec
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001881
Zahájení projektu: 1. 12. 2015
Ukončení projektu: 31. 12. 2017
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Podstatou projektu je vybudování automatizovaného parkovacího domu pro min. 110 kol v Třinci na ul. Jablunkovské v bezprostřední blízkosti železniční zastávky Třinec, centrum a autobusových zastávek Třinec, Lyžbice, nám. T.G. Masaryka. Parkovací dům je navržen za účelem podpory rozvoje cyklodopravy jako vhodné alternativy pro příjezd k navazujícím vlakovým a autobusovým spojům odjíždějícím ze zdejších zastávek.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 954 750,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 580 250,00 Kč
 
Celková částka: 10 535 000,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena