CYKLOSTEZKA ZLÍN, PŘÍLUKY - LUŽKOVICE - KLEČŮVKA

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Statutární město Zlín
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_046/0005507
Zahájení projektu: 15. 6. 2017
Ukončení projektu: 31. 7. 2018
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Globálním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy a cyklodopravy v rámci Statutárního města Zlín. Konkrétním cílem projektu je vytvořit nové propojení místních částí Příluku, Lužkovic a Klečůvky určené primárně pro chodce a cyklisty. Toto propojení je součástí připravovaného tahu Zlín - Vizovice.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 39 119 560,71 Kč
Veřejné zdroje ČR: 6 903 451,89 Kč
 
Celková částka: 46 023 013,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena