Cyklostezka Přibyslav - Sázava

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: Město Přibyslav
Registrační číslo: CZ.1.11/1.4.00/07.01016
Zahájení projektu: 1. 6. 2010
Ukončení projektu: 31. 7. 2011
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předmětem projektu je využití drážního tělesa zrušené železniční dráhy na úseku Přibyslav - Sázava k výstavbě cyklostezky. Tento úsek fungoval do roku 2006 jako výletní železnice. Majitel dráhy, firma SaZ s.r.o, se v roce 2006 rozhodla z důvodu vysoké finanční náročnosti provozu výletní železnici zrušit. Došlo k odstranění kolejí a sejmutí mostních konstrukcí. Další využití trasy pro dopravu po železnici se nepředpokládá. Město Přibyslav se inspirovalo studií "Využití těles rušených železnic za účelem budování stezek pro bezmotorovou dopravu v ČR", kterou zpracovalo Centrum dopravního výzkumum za podpory Nadace partnerství v Brně a publikovako v roce 2005. Město zahájilo přípravné práce na záměru využití úseku pro nemotorovou dopravu a jednání s vlastníky tělesa o převodu vlastnictví. Cyklostezka bude vedena atraktivním prostředím biokoridoru horního toku řeky Sázavy a bude ideálním místem pro turistické účely. Zároveň zvýší zájem místních obyvatel o všechny formy nemotorové dopravy.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 22 214 731,99 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 920 246,00 Kč
 
Celková částka: 26 134 978,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena