Dopravní informační a řídicí centrum České Budějovice

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Doprava
Příjemce: Statutární město České Budějovice
Registrační číslo: CZ.04.2.40/0.0/0.0/17_040/0000439
Zahájení projektu: 2. 10. 2017
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2023
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předmětem projektu jsou stavební úpravy a technologická příprava budovy Dopravního podniku města za účelem vybudování dopravního informačního a řídicího centra. Vybudování centra zahrnuje dopravní řídicí ústřednu, modernizovaný dispečink MHD, dohledové centrum MP a množství dalších technologií zajišťujících přenos, zpracování, vyhodnocování, ukládání a distribuci aktuálních dopravních dat a řídících pokynů pro navazující telematické aplikace apod.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 99 291 605,98 Kč
Veřejné zdroje ČR: 17 522 048,12 Kč
 
Celková částka: 116 813 654,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena