Skautské centrum VANAIVAN

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 10 ROP NUTS II Moravskoslezsko
Příjemce: Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Kopřivnice
Registrační číslo: CZ.1.10/3.2.00/01.00166
Zahájení projektu: 1. 12. 2008
Ukončení projektu: 6. 12. 2009
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Cílem investičního projektu je stavba nového skautského centra s názvem VANAIVAN ve městě Kopřivnici (ulice Pod Stadionem, parcela č. 2240), včetně přípojek energií, zpevnění přístupových ploch a také vybavení objektu vhodným zařízením (nábytek, počítače) pro provoz klubové činnosti skautů.
Současné skautské klubovny jsou zcela kapacitně, technicky a hygienicky nevyhovující. Město Kopřivnice se potýká s katastrofálním nedostatkem vhodných prostorů pro zájmovou činnost dětí a mládeže.
V budově objektu se bude nacházet osm kluboven, knihovna, herna, počítačová učebna, minitělocvična, dílna a skladové prostory.
Projekt vytvoří vhodné zázemí pro kvalitní trávení volného času. Budova bude sloužit především skautům, kteří ji budou využívat ke klubové a zájmové činnosti, vzdělávání a pro harmonický rozvoj osobnosti. Dále budou objekt využívat rodiče na rodičovské dovolené s malými dětmi, handicapované děti, členové dalších neziskových organizací a ostatní občané ve městě Kopřivnice.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 15 908 879,24 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 807 449,00 Kč
Soukromé zdroje: 1 627 506,00 Kč
 
Celková částka: 20 343 834,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena