Modernizace učeben Základní školy Vratimov, Datyňská 690

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 10 ROP NUTS II Moravskoslezsko
Příjemce: Město Vratimov
Registrační číslo: CZ.1.10/3.2.00/03.00861
Zahájení projektu: 23. 2. 2011
Ukončení projektu: 8. 4. 2011
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Cílem projektu je modernizace jedné ze dvou stávajících počítačových učeben, které budou nadále sloužit jako speciální učebny pro výuku informatiky a informačních technologií, ale v jedné učebně bude doplněno vybavení pro výuku cizích jazyků, sestávající z ovládací jednotky pro učitele, žákovských jednotek a sluchátek. V rámci projektu bude šest učeben (5 učeben v budově základní školy ve Vratimově a 1 učebna na odloučeném pracovišti ve Vratimově-Horní Datyni), vybaveno moderní technologií prointeraktivní formu výuky - vybavení každé této učebny bude obsahovat jeden počítač (pro učitele), dataprojektor, interaktivní tabuli a ozvučení.
V jedné interaktivní učebně budou vytvořeny podmínky pro kvalitní výuku hudební výchovy, bude vybavena čalouněnými židlemi se sklopnou plochou, uzamykatelnou katedrou a tabulí s notovými linkami.
V rámci modernizace školy budou současné nevyhovující nebezpečné klecové šatny tříd oddělené pletivem nahrazeny uzamykatelnými šatními skříňkami pro žáky.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 764 876,24 Kč
Veřejné zdroje ČR: 311 448,00 Kč
 
Celková částka: 2 076 324,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena