Dostavba Základní školy Šestajovice

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: OBEC ŠESTAJOVICE
Registrační číslo: CZ.1.15/3.3.00/13.00189
Zahájení projektu: 10. 6. 2009
Ukončení projektu: 31. 8. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt řeší zajištění kontinuity a zvýšení kvality základní školní výuky v obci Šestajovice. Je zaměřen na modernizaci vzdělávací infrastruktury - dostavbu nového traktu ZŠ.
Obec je příměstskou aglomerací hl.m. Prahy s cca 2150 obyvateli. ZŠ je v obci jediná, zajišťuje výuku II. stupně ZŠ, navíc slouží i sousední obci Jirny s cca 1700 obyvateli.
Stávající objekt ZŠ je ve zcela nevyhovujícím hygienickém a technickém stavu a řešení situace je neodkladné.
Díky realizaci projektu dojde k výstavbě nové budovy ZŠ. Ta je koncipována jako dostavba stávající budovy školy, bude vystavěna ve dvorním traktu. Kapacita nové budovy je 120 žáků, tj. 4 třídy, speciální třídy, součástí nové budovy bude kuchyně s jídelnou (v ZŠ dosud chybějící). Výuka bude kompletně přesunuta do nové budovy.
Projekt je navržen tak, aby v budoucnu mohlo dojít k rekonstrukci stávajících budov a vzniku plnohodnotné ZŠ s devíti třídami. Stavební práce proběhnou od 03/09 do 05/10. Náklady stavby jsou 59 200 tis. Kč.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 27 567 567,57 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 864 864,00 Kč
 
Celková částka: 32 432 432,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena