Nákup hasičských vozidel se zařízením pro výrobu a dopravu pěny

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 10 ROP NUTS II Moravskoslezsko
Příjemce: Moravskoslezský kraj
Registrační číslo: CZ.1.10/1.4.00/04.01747
Zahájení projektu: 1. 1. 2015
Ukončení projektu: 28. 8. 2015
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Předkládaný projekt reaguje na nevyhovující stav zásahové techniky jednotek HZS MSK, který neumožňuje efektivní řešení krizových situací. Předmětem projektu je pořízení 16 kusů nových cisternových automobilových stříkaček (CAS) ve speciálním provedení pro velkoobjemové hašení se zařízením pro výrobu a dopravu pěny. CAS budou umístěny do 16 stanic HZS MSK. Nová technika nahradí stávajících 16 ks CAS. Vozidla budou určeny k řešení mimořádných situací na území celého Moravskoslezského kraje. Sloužit budou především k velkoobjemovému hašení, zejména k hašení objektů průmyslové aglomerace (hlavně kabelových kanálů), výškových budov a dalších komplikovaně dostupných, členitých a nebezpečných míst, kde je potřeba v krátkém čase dopravit hasební látku do značné vzdálenosti. Využití CAS je dále plánováno v případě úniku nebezpečných chemických látek a částečně i u technických havárií.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 94 161 033,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 16 616 653,00 Kč
 
Celková částka: 110 777 686,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena