Přístav Děčín - Rozbělesy, modernizace přístavní zdi

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 1 OP Doprava
Příjemce: ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČESKÉ REPUBLIKY
Registrační číslo: CZ.1.01/6.2.00/08.0093
Zahájení projektu: 1. 1. 2007
Ukončení projektu: 31. 12. 2008
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

V rámci modernizace přístavní zdi bude provedena úprava její svislé stěny doplněním o opěry zajišťující bezpečné kotvení plavidel, zvýšena její únosnost pro možnost překladu těžkých a nadrozměrných kusů a doplněny vázací prvky.
Základní požadavkem na technické řešení je zajištění bezpečného vyvázání plavidel odpovídající potřebám při manipulacích při nakládce a vykládce, což je vyřešeno zřízením nové štětové stěny náhradou stávající ve špatném technickém stavu a přibetonávkou nové železobetonové stěny před stávající kamennou zdí. V této stěně budou normovým způsobem osazeny úvazné prvky a výstupní schodiště. Stabilita zdi je zajištěna zemními kotvami.Oproti investičnímu záměru došlo ke změně technologie stavebních prací, vyvolané výsledkyprůzkumů stávající přístavní zdi. Užitná hodnota investice se touto změnou nesnížila, naopak došlo k jejímu zlepšení.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 23 174 202,37 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 089 565,00 Kč
 
Celková částka: 27 263 767,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena