II/608 Veltrusy, kruhová křižovatka s MK

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Středočeský kraj
Registrační číslo: CZ.1.15/1.1.00/07.00157
Zahájení projektu: 1. 9. 2008
Ukončení projektu: 30. 10. 2009
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Výstavba kruhové křižovatky umožní bezpečnější křížení silnic II/608 a místní komunikace ulice Palackého. Další větví okružní křižovatky je příjezdová účelová komunikace do silničního distribučního střediska Česká rafinérská a.s. Navrhovaná stavba bude mít největší přínos ve zpomalení dopravy v prostoru dnešní průsečné křižovatky na silnici II/608, kde vozidla značně překračují dovolenou rychlost.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 286 242,56 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 815 218,00 Kč
 
Celková částka: 12 101 461,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena