Silnice I/57 Semetín - Bystřička, 1.stavba

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 1 OP Doprava
Příjemce: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Registrační číslo: CZ.1.01/4.1.00/05.0030
Zahájení projektu: 1. 1. 2007
Ukončení projektu: 30. 11. 2010
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Obsahem projektu je výstavba silnice v kategorii S 22,5/90 v celkové délce 2,581 km. 1.stavba projektu řeší úsek Jablůnka-Semetín. Součástí projektu je nadjezd silnice II/437 (most je o třech polích s celkovou délkou 75 m), MÚK Semetín s nadjezdem silnice Semetín -Jablůnka (most o třech polích s celkovou délkou 88 m), 2 mosty přes řeku Bečvu (s celkovou délku přemostění 100 m a 92 m) a na silnici II/437 inundační most v pravobřežní inundaci řeky Bečvy s celkovou délkou 78 m. Součástí projektu jsou rovněž přeložky inženýrských sítí. Začátek úseku je před MÚK Ratiboř. Konec úseku 1.stavby bude provizorně napojen na stávající silnici I/57.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 981 079 574,99 Kč
Veřejné zdroje ČR: 173 131 689,00 Kč
 
Celková částka: 1 154 211 264,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena