GSM-R Břeclav - Přerov - Petrovice u Karviné

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 1 OP Doprava
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Registrační číslo: CZ.1.01/1.2.00/08.0064
Zahájení projektu: 12. 3. 2009
Ukončení projektu: 29. 9. 2010
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Projekt řeší výstavbu digitáního radiového systému GSM-R na 2.tranzitním železničním koridoru tj. v traťovém úseku Břeclav - Přerov - Hranice na Moravě - Ostrava Svinov - Ostrava hl.n. - Petrovice - st.hranice Polsko. Šíření signálu GSM-R bude zajištěno základnovou stanicí (Base Transfer Station) označovanou jako BTS. Projekt řeší pokrytí cca 207 km trati. Součástí projektu je i položení nových diagnostických optických kabelů (DOK) a vybavení novým přenosovým systémem na úseku Ostrava Svinov - Petrovice.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 297 899 595,15 Kč
Veřejné zdroje ČR: 52 570 516,00 Kč
 
Celková částka: 350 470 111,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena