8. konference EJ NOK: Zaostřeno na regiony aneb Fakta o politice soudržnosti

8. konference EJ NOK: Zaostřeno na regiony aneb Fakta o politice soudržnosti

Typ akce: Konference
Termín konání: 3. 11. 2022 8:45 - 19:00 Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: AVI, Pařížská 4, 110 00 Praha
Upřesnění místa / času konání: 8. evaluační konference (hlavní program)
Kapacita: 170 (zbývá volných míst: 1)
Uzávěrka přihlášek: 25. 10. 2022 12:00
8. ročník konference Evaluační jednotky Národního orgánu pro koordinaci (MMR-NOK), která pro rok 2022 nese název „Zaostřeno na regiony aneb Fakta o politice soudržnosti jako základ pro Evidence Based Policy“ - AKCE JIŽ PROBĚHLA

Konferenční den se koná 3. listopadu 2022, a to po dvou letech prezenčně v prostorách Akademie veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj ČR (AVI, Pařížská 4, 110 00 Praha).
Navazující vzdělávací workshopy se budou konat den na to, tedy 4. listopadu 2022, rovněž prezenčně.

Letošní konference bude zaměřena na diskusi evaluací jako základu pro informované rozhodování a na politiku soudržnosti jako nástroj pro rozvoj všech regionů. Diskuse se zúčastní nejen zástupci české evaluační komunity a decision-makerů zejména na úrovni náměstků ministrů, ale zazní názory i ze zahranicí (např. od zástupců Evropské komise, OECD, Evropského účetního dvora či zástupců jiných členských států EU). Tradičně budou do konference zařazeny i bloky týkající se konkrétních evaluací, použitých metod a zjištěných výsledků. 

Evaluace jako základ pro informované rozhodování
Konference bude zahájena panelovou diskusí o roli evaluací při rozhodování institucí veřejné správy. Své názory, postřehy, ale i potřeby budou diskutovat například Radim Sršeň, náměstek ministra pro místní rozvoj, Karel Blaha, náměstek ministra pro legislativu, či Štěpán Jurajda, náměstek ministryně pro vědu, výzkum a inovace. Do diskuse řízené analytikem a ekonomickým expertem Petrem Zahradníkem se dále zapojí i Arturo Polese, zástupce Evropské komise, a Renata Calak z polského Ministerstva rozvojových fondů a regionální politiky.

Je politika soudržnosti nástrojem pro rozvoj všech regionů?
Své názory na potřeby pro rozvoj regionů, nástroje, které k rozvoji napomáhají, a na to, jakou roli v tom hraje kohezní politika a na ni navázané evaluace, představí v rámci druhého panelu například zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Viktor Květoň z Univerzity Karlovy či Zoltán Polyánszky z maďarského Výzkumného ústav a Centra pro ekonomickou a sociální analýzu. Vstup do diskuse zahájí prezentace průběžných závěrů jedné z nejrozsáhlejších evaluací, která byla v českém prostředí doposud zpracovávána a jež se týká efektů politiky soudržnosti na úrovni regionů.

Pohled auditorů i OECD
Svůj pohled na evaluace představí i auditoři, konkrétně například Jan Gregor, předseda Výboru pro kontrolu kvality auditu Evropského účetního dvora, či Claire Salama z Ředitelství pro veřejnou správu při OECD.
 
Bližší informace o konferenci naleznete v přiloženém programu a brožuře, kde jsou k nahlédnutí i anotace příspěvků a medailonky řečníků.

Druhý den, tj. 4. listopadu 2022, rovněž v AVI na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR proběhnou tyto doprovodné paralelní vzdělávací workshopy a Eval Café:
  • 1. workshop: Evaluační zpráva: Umění manažerského shrnutí, přehledná struktura a čtivý text, lektoruje Tomáš Zykán (v češtině)
  • 2. workshop: Metoda nejvýznamnější změny (The Most Significant Change Technique), lektoruje Inka Bartošová (Píbilová) (v češtině)  
  • Eval Café: Jak efektivněji nastavit spolupráci mezi zadavateli a dodavateli v oblasti evaluací (v češtině)
Podrobnosti o jednotlivých doprovodných akcích naleznete v brožuře.

Evaluační jednotka Národního orgánu pro koordinaci

Kontakt pro případné dotazy:
Ing. Kateřina Gregorová
tel.: +420 224 861 838
e-mail: katerina.gregorova@mmr.cz

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena