Vzdělávací programy pro nástrojaře

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: 7 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Příjemce: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322
Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.13/03.0006
Zahájení projektu: 1. 7. 2012
Ukončení projektu: 31. 3. 2015
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

V rámci projektu se rozšíří vzdělávací nabídka v oblasti dalšího vzdělávání rozvojem vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých. Tato nabídka, směřující ke konkurenceschopnosti, bude rozšířena o obor nástrojař tvorbou a pilotáží vzdělávacích programů, které vzniknou na základě analýzy potřeb dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji. Budou vytvořeny a pilotně ověřeny ve spolupráci se sociálním partnerem vzdělávací programy, učebnice a vzdělávací materiály pro kurzy dalšího vzdělávání včetně e-learningových programů. Provázanost dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním zabezpečíme tvorbou vzdělávacích modulů, vytvořením vzdělávacích programů. Vzdělávací programy budou určeny pro účastníky dalšího vzdělávání v oboru nástrojař ve vazbě nanedostatkovou profesi na trhu práce a potřeby zaměstnavatelů. V rámci pilotního ověření vytvořených programů budou účastníci připraveni složit zkoušky z příslušné dílčí kvalifikace (mimo projekt) a poté i výuční list dle hodnotících standardů NSK.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 551 859,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 626 798,00 Kč
 
Celková částka: 4 178 657,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena