Technika pro sběrný dvůr v Lomnici

Programové období: 2007-2013
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Lomnice
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/08.02659
Zahájení projektu: 21. 9. 2009
Ukončení projektu: 6. 1. 2010
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt řešil rozšíření stávajícího systému separace a svozu odpadu v obci Lomnice. Stávající systém řešil plast, sklo a papír. Tento systém bude rozšířen o biologicky rozložitelný odpad a objemný odpad. K tomu bude sloužit nově pořizovaná svozová technika, kontejnery a drtič dřevní hmoty. Zelený odpad bude využíván při péči o zeleň v obci.

Projekt přímo souvisí s dalším předkládaným projektem "Zřízení sběrného dvora v Lomnici". Obec chce řešit problematiku separace odpadů komplexním způsobem.

Obec Lomnice leží v těsné blízkosti dolového území v okrese Sokolov, který patří mezi regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností dle Usnesení vlády č.1005/2004.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 193 912,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 563 630,00 Kč
 
Celková částka: 3 757 542,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena