Pension u sportovního areálu Osvětimany

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 12 ROP NUTS II Střední Morava
Příjemce: CLEVER MANAGEMENT s.r.o.
Registrační číslo: CZ.1.12/3.3.00/15.00793
Zahájení projektu: 2. 5. 2011
Ukončení projektu: 30. 11. 2011
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Předmětem projektu je dokončení nedostavěného objektu - vybudování nové infrastruktury v oblasti rozšíření a zkvalitnění služeb cestovního ruchu. Konkrétním záměrem je dobudování elektroinstalace, zdravotechniky, vzduchotechniky, sociálního zázemí, zázemí pro wellness a fitcentrum a možnost využít společenskou místnost s kapacitou cca 70 osob pro pořádání různých společenských a vzdělávacích akcí. Dokončení stavby ubytovacího zařízení v Osvětimanech bude mít příznivý vliv na zvýšení celoroční návštěvnosti a udržení stávajících klientů zdejšího areálu.
Záměrem společnosti je z původně zamýšlené ubytovny pro sportovce a turisty vybudovat penzion v kategorii *** se zvýšeným apelem na osoby se sníženou mobilitou a sníženou schopností orientace a pohybu v prostoru.
Objekt penzionu bude primárně sloužit pro běžné klienty cestovního ruchu, doplňkově bude také zaměřen na kongresový cestovní ruch a pořádání školních lyžařských výcviků a výletů.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 094 992,25 Kč
Veřejné zdroje ČR: 899 116,00 Kč
Soukromé zdroje: 3 996 072,00 Kč
 
Celková částka: 9 990 180,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena