Brtnická stezka - přírodou ke kulturní promenádě

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: MĚSTO BRTNICE
Registrační číslo: CZ.1.11/2.1.00/06.01059
Zahájení projektu: 15. 7. 2010
Ukončení projektu: 30. 12. 2010
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Cílem projektu je rozvoj cestovního ruchu v městě Brtnici rozšířením doprovodné infrastruktury - vybudování naučné stezky. Záměrem je nabídnout návštěvníkům možnost seznámení s kulturními památkami, které se v Brtnici nacházejí, poskytnout jim informace o tomto historicko-kulturním dědictví zajímavou formou. Stezka vedoucí, mimo jiné také údolím řeky Brtničky, nenásilně provádí návštěvníka přírodní scenérií a pokračuje prohlídkou historicky zajímavých kulturních památek v Brtnici. Propojuje přírodní chráněnou krajinou oblast s historickým centrem Brtnice a poskytuje tak turistům komplexní obraz této lokality.
Představitelé města chtějí využít situace, kdy nově budovaná cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs prochází územím spadajícím k městuBrtnici. Cílem je zastavit uživatele cyklostezky nabídkou bližšího seznámení s lokalitou.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 793 864,45 Kč
Veřejné zdroje ČR: 316 564,00 Kč
 
Celková částka: 2 110 428,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena